NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set filter - Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre. set global - Oppdaterer global IPX-konfigurasjon. set interface - Oppdaterer IPX-konfigurasjon på et grensesnitt. set staticroute - Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. set staticservice - Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
netsh interface show interface
Viser grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.218
13951

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /

Change the file attributes, hidden, protected via command line in Windows!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

 /

Where can I find the battery status information under Windows 11!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11?

 /

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /