NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Použití: add range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván. range - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána. Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.218
16552

Find installed programs and APPs on Windows 10 / 11!

 /

Change the username and password (password) at facebook.com?

 /

Can I really give the comparison tool to everyone to compare pictures?

 /

Wie plane ich einen Neustart für das Windows Update unter Windows 11?

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /

Windows 11 official rollout update starts in autumn!

 /

What is an integrated graphics card, do I have one?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

What is transatlantic connection?

 /

Die Gesundheitswarnungen auf Zigaretten Packungen  !

 /