NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.187
16114

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

Help the Windows 11 does not have a full administrator!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

The digital desktop clock on my Windows 11 is too small!

 /

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /