NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.187
17838

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

Die Stop Uhr auf Windows 10!

 /

What is office?

 /

Automatisches ausklappen des Schnellzugriff-Ordners im Navigationsbereich!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows 11, 10, ...!

 /

Rotierende grüne Blumen auf dem Windows-Desktop!

 /

Can I still print test pages on Windows 11 Home and Pro?

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /