NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.171
12048

Disk check when starting Windows 10 / 11, then black screen?

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Share more fonts for Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

 /

What should you watch out for when fonts are deleted under Windows?

 /

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

Difference between drives and hard drive?

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Download free cleanup tool for Windows and MS Server!

 /