NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iştirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.171
13772

Query the desktop color pixel value on all Windows 11, 10, ... etc.  OS!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Turn off and on the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /

Can I set the keyboard delay when writing under Windows?

 /

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Why doesn't Windows 11 have the libraries?

 /

What is word?

 /

My external USB hard drive doesn't work on the USB HUB, why?

 /