NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.155
15783

Add another new email account in MS Outlook!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Start Disk Check in Windows-10/11 Explorer!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

What is Full HD?

 /

Can I ignore file extensions when searching in Explorer view?

 /

What is a Windows document?

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

How do I know if I'm running Windows 8.1 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /