NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.437
14247

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 11, 10, 8.1, ...!

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

Die Programmkompatibilitäts-Fehlerbehebung für Windows 10 / 11 verwenden!

 /

What are desktop fonts?

 /

Change boot loader Windows 11, 10, ... OS !

 /

Windows 11 virtual memory settings!

 /

Can I use the 3D desktop clock on Windows 11?

 /

What is a boot disk?

 /

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

Changing sleep mode settings under Windows 11, 10, 8.1, ..!

 /

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!

 /