NETSH - Windows XP/2000

netsh p2p group db dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh firewall add
Legger til brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras ipx show config
Viser gjeldende RAS IPX-konfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.202
13803

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

Can I edit registry on Windows 10 or 11!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Can I find the Wallpapers directory in Windows 10 and 11?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

Quick printer selection to print short notes on Windows 11, 10, ...!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 11, 10, 8.1, ...)?

 /

What is a strong password?

 /

Windows 11: turn off password after standby and hibernation?

 /

Rename files recursively in lower and upper case via the address bar!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /