NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.155
16726

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Enter key on Keyboard!

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Disadvantages and advantages of using Windows 10 with a Microsoft account!

 /

Download Free Scan to PDF Tool for Windows 11, 10, ...!

 /

Help, how can I bypass the recycle bin when deleting?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Unterschied Zwischen Laser- und Tinten- Drucker?

 /

Where is the Send To folder in Windows 10 / 11, how to open?

 /

Remote Desktop Zugriff auf lokale Ordner erlauben unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /