NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]tamsayı] [[minsecs=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP Aktarma Aracısı'nın güncelleştirileceği arabirimin adı. relaymode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı etkinleştirir. disable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı devre dışı bırakır. maxhop - Bir DHCP paketinin bırakılmasından ve daha fazla aktarılmamasından önceki izin verilen en çok atlama sayısı. minsecs - Genel listede listelenen bir DHCP sunucusuna gönderilmeden önce bir DHCP paketinde görünmesi gereken önyükleme süresinden izin verilen en az süre (saniye). Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri ayarlar. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 16 4 Örnek komut, en çok 16 atalama sayısıyla ve önyükleme süresinden en az süre için 4 saniye değerini kullanarak varsayılan yerel ağ arabiriminde DHCP Aktarma Aracısı kullanımını etkinleştirir.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Komutları DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.234
20900

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Vergrößerung im Internet Explorer 11 / 10 (zoom, Schrift)!

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Highlight active address bar in Quad Explorer for Windows!

 /

Where did my downloads go on Windows 10!

 /

Quick printer selection to print short notes! 

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /

Wie erkenne ich bei Win-7 ob ich Windows x32/x86 oder x64 Edition habe?

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8.1 u. 10 ändern?

 /

Chrome via desktop and quick launch bar as shortcut under Windows 10!

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /