NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Bruk: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltall] [[minsecs=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der DHCP Relay Agent skal oppdateres. relaymode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent for dette grensesnittet. maxhop - Det maksimalt tillatte antall hopp for en DHCP-pakke før den droppes, og ikke lenger videresendes. minsecs - Det minimalt tillatte antall sekunder fra oppstart som må fremkomme i en DHCP-pakke før den vil bli sendt til en DHCP-server som er i den globale listen. Merknader: Angir globale parametere for DHCP Relay Agent-konfigurasjon. Eksempel: set interface "Lokal tilkobling" enable 16 4 Eksempelkommandoen lar DHCP Relay Agent operere på standard LAN- grensesnitt med et maksimalt tillatt antall hopp på 16, og bruker en verdi på 4 sekunder for minimalt antall sekunder fra oppstart.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.265
19738

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

What means Windows Ten?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

New directory hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Windows Font Viewer?

 /

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

What are left-right arrow keys?

 /