netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.218
16833

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Das Windows Server 2008 2012 Kennwort macht mich verrückt?

 /

Windows 10 UAC deaktivieren, oder einstellen!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /