netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.156
15149

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Wie kann ich die Bibliotheken in Windows-7 entfernen, löschen und hinzufügen?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Cmd.exe Alternative in oranger Farbe unter MS Windows 10!

 /

Der Leistungsindex von 8.1/10 Windows ist wieder da!

 /

Eine Alternative zum Ausführen Dialog von Windows mit extra Funktionen!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /