NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Sposób użycia: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania. W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia "show adapter". forcecompatmode - Jedna z następujących wartości: enable : Włącza tryb Layer3. disable: Wyłącza tryb Layer3. Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom. Przykłady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb Layer3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.265
16731

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Sicherheit auf einen Blick im 1909 Windows 10, Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Is my Office 365 / 2016 activated, how can I see it?

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /