NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Bruk: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametere: Kode Verdi id - IDen til kortet du vil konfigurere. Bruk kommandoen show adapter for å få en liste over IDer. forcecompatmode - En av følgende verdier: enable : Aktiver Layer3-modus. disable: Deaktiver Layer3-modus. Kommentarer: Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort. Dette bør bare gjøres hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer som forventet på angitt kort. Eksempler: set adapter 2 forcecompatmode=enable Endrer brokonfigurasjon for kortet 2 ved å sette det i Layer3-modus.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - kommando Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ip delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf show lsdb
Viser koblingsstatusdatabase for OSPF.
netsh p2p group db show stats
Viser databasestatistikk for angitt .
netsh set
Oppdaterer konfigurasjonsinnstillinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.28
15337

What is PowerShell?

 /

Kann ich Camera Raw-Dateien vergleichen wie in Photoshop?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Ich habe Windows Server 2016 installiert. Brauche ich Server Monitoring für meinen PC?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /