netsh routing ipx netbios dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DUMP

netsh routing ipx netbios dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/dump.htm
0.187
15927

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

PowerShell commands directly in the Quad-Explorer Start with current directory!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

How can I print only the directory tree / folder structure?

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Mehrere Seiten scannen und zu PDF nachen für alle Windows-Betriebssysteme!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

SheMale LBE BC.exe was ist das (Ransomware, Verschlüsselungs, Trojaner)?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Windows 10/8.1: Can I disable or remove the lock screen  (faster login)?

 /