NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.234
17929

Check if an app is running as an administrator on Windows 10?

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

How do I get rid of the PC shutdown prevention tool (uninstall)?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Desktop-OK symbol layout and positions save possibility on Windows 10,8.1, ...!

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /