NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / IDMGR / DUMP

netsh p2p idmgr dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr/dump.htm
0.171
13743

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Schwächen beim PC / Notebook nach Kauf aufdecken!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 / 10 can I reset font to default?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Die Windows-7 Dateizuordnungen bei Dateiendungen für Standardprogramme festlegen?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /