netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.108
14353
Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer! Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation? Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1? Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden? How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)? Where can I change the alarm sound during the countdown? Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!(0)