NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları `netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.171
14353

Eigene Dateien auf Laufwerk (D) bei Windows-XP!

 /

Verhindern, dass USB Geräte in Schlafmodus gehen?

 /

For what is the short desktop note for Windows 11, 10, ... etc. good?

 /

Printer connection and printing problems!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Hilfe ich habe zu viele Smartphone Bilder, was soll ich machen?

 /

Can I continue to use my IE favorites on Windows 11?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Programmfenster maximieren um mehr Infos zu sehen?

 /