NETSH - Windows XP/2000

netsh winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołw.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.186
12905

What does FPS!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

The device failed the performance test - Samsung?

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

Command to assign local folders as network drives with drive letters!

 /

Difference Between PowerShell and Command Prompt?

 /

Quad-Explore Q-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

How can I contact Facebook.com by telephone, where can the telephone contact be found?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 11 and 10?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /