netsh ğ p2p ğ pnrp ğ peer ğ resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Kullanım: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametreler: peername - | cloud - Çözümlemenin gerçekleştirileceği bulut. Varsayılan tüm Bulutlardır. Açıklamalar: Bir eş bilgisayar adını çözümler. Örnekler: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE


Quick - Link:
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifbinding
Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud flush
Önbellek girdilerini temizler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEş ad?n? çözümler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.155
14064
Windows 7 ESU costs German taxpayers 800,000 euros! Talking about digitization is politicians business, acting is yours! The Office picture extraction tool is in the wrong language, can i customize? What is transatlantic connection? Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro? Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected folders problem? So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why? Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen? How to find auto startup folder in Windows 10/11 (Where is it)? Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, disable)?(0)