NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. cloud - `netsh p2p pnrp cloud' içeriğinde yapılan değişiklikler. diagnostics - `netsh p2p pnrp diagnostics' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. peer - `netsh p2p pnrp peer' içeriğinde yapılan değişiklikler. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: cloud diagnostics peer Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP

netsh p2p pnrp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp.htm
0.156
14309

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10/11?

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

3D-CPP-Links, Infos, CPU, Rendering, FPU, OpenGL, DirectX....! 

 /

How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Use DiskPart Utility in Windows 10/11!

 /

How can I customize the favorites directory in Quad-Directory-Explorer?

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Unterschied Optionsfelder und Kontrollkästchen?

 /

PowerShell ISE desktop shortcut under Windows 11!

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /