NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[nazwa_serwera=]||default] [[interwał_odśwież=]|default] [[port_klienta=]|default] Parametry: Etykieta Wartość typ - jedna z następujących wartości: disabled: wyłącza usługę Teredo. client: włącza klienta Teredo. enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie sieci. nazwa_serwera - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo. interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach). port_klienta - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez system). Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej. Przykład: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.187
14465

Windows Server 2022, 2019, ... 11, 10, 8.1, ... enable / disable ping?

 /

Difference between malware and adware?

 /

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

How do I enable or disable the spell check in MS Outlook?

 /

Programme unter Windows 10 verstecken!?

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Can I compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How do I get rid of the PC shutdown prevention tool (uninstall)?

 /