netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[nazwa_serwera=]||default] [[interwał_odśwież=]|default] [[port_klienta=]|default] Parametry: Etykieta Wartość typ - jedna z następujących wartości: disabled: wyłącza usługę Teredo. client: włącza klienta Teredo. enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie sieci. nazwa_serwera - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo. interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach). port_klienta - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez system). Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej. Przykład: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO


Quick - Link:
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia stan Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.124
14465
Start under Windows 11 from the Start menu as Admin! Activate the new on-screen keyboard in Windows 11 via the taskbar? The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop! Wo kann man den Datei-Explorer Verlauf löschen auf Windows 11? New overview of commands and better editable keyboard commands! Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed? Computerverwaltung in Windows 11? Show hidden files in Windows 11 File Explorer! The classic troubleshooting under Windows 11! Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!(0)