NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set routefilter ? Použití: set routefilter [action=]drop|accept] Parametry: Příznak Hodnota action - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví filtr protokolu OSPF pro směrování. Příklady: set routefilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf set routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/routefilter.htm
0.358
19429

Directory print!

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /

Why the MS Explorer print function in the image reduction tool?

 /

Was ist besser ein Trojanischen Pferd, Wurm oder ein Virus?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10/11, (kleiner, größer)?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Symbolabstand auf dem Windows 11 / 10 Desktop anpassen (Icon)?

 /

What is EXIF?

 /