NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / P2P / GROUP / DB / HELP

netsh p2p group db help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/help.htm
0.14
13855

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

The watermark options, the explanation!

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

This might take a few minutes on Windows 11!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Wo ist der klassische Taschen-Rechner unter Windows 10?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /