NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show state ? Použití: show state Zobrazí, zda jsou povoleny různé typy již nepoužívaných funkcí.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / STATE

netsh interface ipv6 show state - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/state.htm
0.343
17072

Windows-10/11 neue versteckte Funktionen!

 /

Applications start automatically under Windows 11, why?

 /

Find duplicate files with different file size or compression!

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Change the default Internet browser under Windows 10!

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

Funktioniert der Dateimanager auf Windows x64 und x32?

 /

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /

Query the Mac address via the command line (CMD)!

 /