NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Použití: set address [interface=]<řetězec> [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - adresa IPv6, která má být změněna; type - jedna z následujících hodnot: unicast: označí jako adresu jednosměrového vysílání (výchozí); anycast: označí jako adresu všesměrového vysílání; validlifetime - doba platnosti adresy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní v daném rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Například: set address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.155
15960

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Find similar or the same from a single picture in a directory or HD!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wie kann ich die Arbeitsspeicher Verwendung einsehen unter Windows 11/10/8.1/7?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /