NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.156
18613

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Doppelklicken auf eine freie Stelle, eine Ebene nach oben navigieren!

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /

Can I really give the font install / overview program to anyone?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10/11 to delete duplicates!

 /

Bilder Per Drag und Drop und verkleinern lassen!

 /

What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Ist das Windows 11 mit dem Dark Themen schneller als mit Standard?

 /

Mark the customized directory in the Windows 11/10 Explorer in the navigation area!

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /