NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Kullanım: show address [[name=]dize] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Bir arabirim için veya arabirimler için IP adresi yapılandırmasını gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- DHCP etkin Adresin statik mi olduğunu DHCP yapılandırmasından mı geldiğini gösterir. IP Adresi Arabirim için yapılandırılmış IP adresini gösterir. Alt ağ maskesi IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir. Varsayılan Ağ Geçidi Arabirim için varsayılan bir ağ geçidinin IP adresini gösterir. Alt Ağ Ölçütü Yukarıda gösterilen varsayılan ağ geçidi için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok varsayılan ağ geçidi yapılandırıldığında kullanılır. Arabirim Ölçütü Bir arabirim için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok arabirim yapılandırılmışsa kullanılır. Örnekler: show address "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Komutları IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.234
16765

Windows-10 Update hängt bei 91 Prozent, warum?

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

What are time zones?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

Help after Windows 10 crash, the nice big mouse cursor is no longer there, gone?

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /