netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
H323 proxyi etkinleştirir.
netsh interface portproxy delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ipx netbios help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ip set addrreq
?stemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip delete arpcache
Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler.
netsh routing ip relay add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm
0.171
15410

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 10?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

In Q-Dir standart Suchtool ändern!

 /

Windows

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /