netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.156
13918

Kann ich beim Ziehen mit der Maus verschieben und nicht kopieren?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

What is phishing?

 /

Platzieren Sie den Papierkorb im Startmenü von Windows 10!

 /

Kann ich beim Ziehen mit der Maus verschieben und nicht kopieren?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter Windows per Copy Paste!

 /