netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.14
12847

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Schlafmodus Blockierung mit Windows Starten lassen!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to open Quickly Ease of Access Center ?

 /

Freeware tool for Windows to see how directorys and files are structured on your disks.

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Windows 10: shell:fonts!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Help on Windows 10 I can not change the file time stamp, why?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Wo finde ich Systemeigenschaften in Windows-7?

 /