NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / DUMP

netsh routing dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.218
13453

Icon Größe speichern aktivieren bei allen MS-Windows-OS!

 /

AHCI bei Windows 8.1 und 8 / 10 via storahci (aktivieren, umstellen)!

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

What is Invisalign?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /