NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Sposób użycia: delete registration [peername =]{* | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - chmura, z której nazwa powinna być wyrejestrowana. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. Przykłady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.311
19488

Maus Toleranzbereich, 1-10 Pixel in Auto-Power-Options-OK!

 /

Desktop Schnee Free für Windows und Extras!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren, upgrade?

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /