netsh p2p group - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. db - Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gping - Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy. help - Wyświetla listę poleceń. resolve - Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: db Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.125
13188

What is an EXE file?

 /

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, warum?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

Eingabeaufforderung, CMD Einstellungen ändern, Farbe, Schrift, ...?

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /