netsh p2p group - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. db - Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gping - Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy. help - Wyświetla listę poleceń. resolve - Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: db Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.202
13188

Dateimanager Q-Dir auf Windows-8.1 (Explorer, test, Verifikation)?

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights?

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite'?

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Easy start New Scan Wizard under Windows 10!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Can I customize Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

Dateien nach Änderungszeit in Windows suchen und finden, Beispiele!

 /