NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.249
12449

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Excel-Standardschriftart in Excel für Office 365 ändern!

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Gibt es den Dateimanager Q-Dir auch für Linux oder Mac OS X?

 /

New solution to add and delete Windows 10 accounts!

 /