NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[nazwa_serwera=]||default] [[interwał_odśwież=]|default] [[port_klienta=]|default] Parametry: Etykieta Wartość typ - jedna z następujących wartości: disabled: wyłącza usługę Teredo. client: włącza klienta Teredo. enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie sieci. nazwa_serwera - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo. interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach). port_klienta - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez system). Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej. Przykład: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.218
14465

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

Windows 7, 8.1 x64 oder x32, was ist besser?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 10, 8.1 u 7!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Was bedeutet Meldung vor Standby bei xx Sek unter Windows 10, 8.1, ...?

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

Wie kann ich Drucker, oder die Seite beim Verzeichnis Ausdruck einrichten?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /