NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Bruk: set flags [name=] [flag=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP. flag - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes: clear: Slett alle angitte RIP-flagg. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering. triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer. cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter. senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag. Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom. Eksempler: set flags "Lokal tilkobling" clear set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.218
17345

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Unter Windows 10 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern?

 /

Wie mache ich einen Doppelklick?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Can I zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 10, 8.1 u 7!

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /