netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Bruk: set flags [name=] [flag=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP. flag - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes: clear: Slett alle angitte RIP-flagg. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering. triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer. cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter. senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag. Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom. Eksempler: set flags "Lokal tilkobling" clear set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.108
17345

Wie kann ich die Datum-Anzeige bei der Desktop-Uhr deaktivieren?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

Windows-7 Startmenü Suche, suchen mit nur paar Zeichen?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Can I Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /