netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Bruk: synchronize seed [cloud=] Parametere: cloud - Skyen som skal synkroniseres. Merknader: Synkroniserer en sky med skyens frøserver. Eksempler: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED

netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - kommando Synkroniserer en sky med fr?serveren. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Viser informasjon om ruter-oppdagelse.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh firewall add allowedprogram
Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat show
Viser informasjon.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Synkroniserer en sky med fr?serveren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm
0.109
17254

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, how to?

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Drucken Sie, was Sie in den Datei Explorer Ansichten sehen!

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Was bedeutet, ist *.*?

 /