netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP

netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.14
17243

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /