netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.171
13750

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Die Desktop Symbole unter Windows 10 organisieren!

 /

Speichern der Suchergebnisse im Datei-Explorer unter Windows 10

 /

Countdown-Timer und Stoppuhren in Windows 10 verwenden, aber wie?

 /

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

 /

Windows 10 Home lokale Benutzer und Gruppen fehlen, warum?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Kann man das Windows 10 vom USB-Stick installieren, wenn ja wie?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /