NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
netsh interface delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.296
13750

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Irfanview ist ein Betrachter für eine Vielzahl von Bild , Audio und Video - Formaten!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Wie kann ich bitte Millionen oder Milliarden von Dateien erstellen?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, can I!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /