netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Bruk: ping wins Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - kommando Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip delete scope
Sletter et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angir ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set loglevel
Angir det globale loggingsniv?et.
netsh ras aaaa set acctserver
Angir egenskaper for en kontobehandlingsserver.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.14
16626

Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Wie oft darf Windows 7 aktiviert werden?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /