NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » dnsclient

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh dnsclient ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DNSCLIENT

netsh dnsclient - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten. / Windows Seven
netsh, dnsclient, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh netio
?ndringer til 'netsh netio'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/dnsclient.htm

0.077

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Befehle hinzufügen, zB. Tastenkürzel für schnelles Einfügen von Texten?

 /

Wie kann ich Windows-8 und 8.1 telefonisch aktivieren?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /