NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm

0.077

Unnötigen Dateien in Windows 10 löschen mit Hilfe der Datenträgerbereinigung!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Shut down or power off, power on?

 /