NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.202
16449

Directory print!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Wie öffne ich die Systemsteuerung?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

So aktivieren Sie die obere Adressleiste des Quad-Explorers unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

What is the file time, or the folder time?

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Am Samsung Handy die Benachrichtigungs-Erinnerung am Startbildschirm abstellen?

 /