netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.109
16449

Help with Notepad in Windows 10?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Windows Desktop Uhr Programme!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Speichern der Desktop Icon-Positionen und Layouts plus weitere Windows Tools!

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /