netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.155
16449

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Eine prächtige und große Digitale Desktop Uhr für alle MS-Windows-OS!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, can I?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/10!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Überprüfen Sie, ob eine App als Administrator ausgeführt wird (Win 10)?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /