netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.233
11392

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

HDD oder SSD vom 64-Bit-Rechner Daten auslesen mit 32-Bit XP/10?

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

Desktop-OK symbol layout and positions save possibility on Windows 10,8.1, ...!

 /

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Windows Server 2012/2016 Strato neu starten?

 /