netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví vlastnosti serveru ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.187
16843

Wo finde ich Windows-8 Fax und Scan, um Dokumente in Win 8.1 und 8 scannen und faxen zu können?

 /

Flugmodus bei Windows 10 deaktivieren?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

GetWindowText für alle Windows-Betriebssysteme, in C ++ geschrieben!

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /

So deinstallieren und installieren Sie Desktop OK (64-Bit / 32-Bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /