netsh firewall show state - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí aktuální stav brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální stav brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí aktuální stav brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.186
15827

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Stellen Sie den Speicherort des Standardprofilordners unter Windows 10 wieder her!

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Wie kann man die Schriftgröße im Explorer ändern?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /