NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add filter - Süzgeç listesine bir iletişim kuralları süzgeç girdisi ekler.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.171
16092

How can I in How-To!

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Wie kann ich mich bei www.web.de anmelden, das Passwort knacken, oder registrieren für das FreeMail?

 /

How to create a Diagonal Text in Word!

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

What is a ten finger touch screen?

 /

Update now the Microsoft Office 365, 2019, 2016, ...!

 /

Start the Explorer Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Remove File Eraser from Windows (11, 10, 8.1, ...) wrong Language, can I!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /